Podaljšano bivanje

Podaljšano bivanje je oblika vzgojno-izobraževalnega procesa, ki jo šola organizira po pouku. Cilji podaljšanega bivanja se prepletajo in nadgrajujejo z vzgojno-izobraževalnimi cilji pouka.

V okviru podaljšanega bivanja se izvajajo naslednje dejavnosti:

  • sprostitvena dejavnost (SD)
  • kosilo (KO)
  • samostojno učenje (SU)
  • ustvarjalno preživljanje prostega časa (UPČ)

Urnik dejavnosti podaljšanega bivanja

URA DEJAVNOSTI
1. ura (12.00 - 12.50) SD sprostitvena dejavnost
2. ura (12.50 - 13.40) KO kosilo
3. ura (13.40 - 14.30) SU samostojno učenje
4. ura (14.30 - 15.20) UPČ ustvarjalno preživljanje prostega časa
5. ura (15.20 - 16.10) SD sprostitvena dejavnost

Časovna razporeditev dejavnosti v urniku je okvirna. Zaradi narave dela in specifičnosti OPB-ja se po potrebi spreminja oz. prilagaja potrebam učencev.

Pravila v oddelkih podaljšanega bivanja

V času podaljšanega bivanja velja isti hišni red kot za učence in učitelje pri rednem pouku.

Po končanem pouku se učenci vključijo v podaljšano bivanje po oddelkih:

  • 1.b, 3.b – učiteljica Mihaela Fike
  • 2.b, 4.b, 5.c – učiteljica Marjetka Vaupotič

Ob odhodu učenec sam pospravi svoje šolske stvari in stvari, ki jih je uporabljal pri različnih dejavnostih, uredi svoj delovni prostor pri mizi.

V garderobi uredi svoj prostor (pospravi copate, vzame oblačila …).

V podaljšanem bivanju z letošnjim šolskim letom potekajo naslednje obogatitvene dejavnosti – športna urica, raziskovalna urica, plesna urica in košarka, ki jih izvajava učiteljici podaljšanega bivanja. V času, ko posamezni učitelj izvaja svojo dejavnost, se njegovi učenci, ki niso vključeni v to dejavnost, predajo drugemu učitelju podaljšanega bivanja.

Kadar učitelji PB-ja zapustijo svoj oddelek z učenci (npr. obisk računalniške učilnice, telovadnice, ustvarjalnice), o tem obvestijo starše s pisnim obvestilom na vratih razreda.

O vseh morebitnih spremembah poteka obogatitvenih dejavnosti obvestimo starše s pisnim obvestilom na oglasni deski.

Odhod učencev iz OPB-ja je možen le z vnaprej dogovorjenim spremstvom oz. če učenec hodi sam, izključno ob dogovorjeni uri, navedeni na prijavnem listu. Zaradi varnosti otrok in odgovornosti šole učitelj dovoli spremembo odhoda le s pisnim dovoljenjem staršev.

Ob prevzemu otroka počakate pred razredom, da lahko otrok v miru pospravi svoje stvari in potrebno zloži v torbo. V kolikor je vaš otrok vključen v katero izmed obogatitvenih dejavnosti, ga do zaključka le-te počakate v avli šole.

Učitelji nismo odgovorni za igrače ali druge predmete, ki jih otroci prinašajo v šolo.

OPB ne more v celoti nadomestiti domačega dela, zato je odgovornost staršev, da vsak dan z otrokom pregledajo nalogo.

Starši otrok, ki so v podaljšanem bivanju, lahko opravijo govorilne ure z učiteljem v sklopu rednih govorilnih ur ali vsak teden v dopoldanskem času po urniku učitelja. Podatki so objavljeni na šolski spletni strani.

Prilagodi izgled strani
Na naši stran uporabljamo piškotke za pravilno delovanje strani in beleženje obiskanosti strani. S strinjanjem nam dovolite uporabo piškotkov.