Organizator šolske prehrane

Sabina Kocijan (na voljo v ponedeljek in torek od 7.00 do 15.00 ter v sredo od 7.00 do 10.30)

+386 (0)2 654-42-03
sabina.kocijan@guest.arnes.si

Glavni kuhar

Marjan Tajhman

+386 (0)2 654-42-08
marjan.tajhman1@guest.arnes.si

Kuharsko osebje

Osnovna šola Pesnica

 • Marjetka Hujdec
 • Petra Kmetič
 • Dušanka Visenjak
 • Bojana Tajhman
 • Zdenka Urgl

Osnovna šola Pernica

 • Jožica Jerman

Organizacija prehrane

Šola organizira za učence štiri obroke: zajtrk, malico, kosilo in popoldansko malico.

Zajtrk in popoldanska malica sta namenjena učencem od 1. do 5. razreda.

Praviloma imajo učenci dopoldansko malico, lahko pa se naročijo tudi na kosilo. Zaželeno je, da vsak učenec prejme v šoli vsaj en obrok dnevno.

 • Zajtrk: od 7.30 do 7.55
 • Malica (razredna stopnja): od 09.35 do 10.00
 • Malica (predmetna stopnja): od 10.45 do 11.10
 • Kosilo: od 12.00 do 14.00

Letna prijava na prehrano ali sprememba prijave

V mesecu juniju na portalu eAsistent za starše izpolnite Prijavo na prehrano za naslednje šolsko leto. Starši bodočih prvošolcev izpolnite in podpišete tiskano verzijo prijave. V mesecu septembru podpišete pogodbo o prijavi na prehrano. Starši lahko v začetku septembra in med letom trajno prekličete naročilo ali spremenite termine in vrste obrokov z obrazcem uradni zaznamek o spremembi ali preklicu prehrane (npr. kosila samo ob določenih dnevih, občasna kosila, odjava/prijava vrste obroka).

Prijava in odjava šolskih obrokov

Starši, ki ste sprejeli možnost komuniciranja s šolo preko eAsistenta, vršite preko njega tudi vse prijave in odjave posameznih šolskih obrokov.

Starši, ki niste pristopili k eAsistentu, sklenete s šolo za druge oblike odjav in prijav obrokov poseben dogovor.

Posamezni obrok za odsotnega učenca, tudi subvencioniran obrok, ste dolžni starši pravočasno odjaviti preko eAsistenta, in sicer vsaj en dan prej do 13.00 ure. Tudi nadaljevanje odsotnosti v naslednji teden je potrebno pravočasno urediti (odjaviti obroke vsaj 1 dan prej do 13. ure). Odjava za nazaj ni mogoča.

Prepozno odpovedane ali neodpovedane obroke, tudi subvencionirane, morate starši poravnati v celoti.

Učenec, ki prejema subvencionirane obroke, ima pravico do subvencije za 1. dan odsotnosti, če zaradi bolezni ali izrednih okoliščin ne more obroka pravočasno odjaviti.

Učenci, ki bodo jedli kosilo občasno, se morajo prijaviti vsaj en dan prej do 13. ure preko eAsistenta. Če niste pristopili k eAsistentu, je potrebno pisno prijavo na občasno kosilo z lastnoročnim podpisom staršev pravočasno (vsaj 1 delovni dan prej do 13. ure) dostaviti v tajništvo.

Po daljši odsotnosti učenca nas pravočasno, to je 1 dan prej do 13. ure, preko eAsistenta obvestite o vrnitvi učenca v šolo, da mu lahko pravočasno zagotovimo obrok.

Posamezni obrok za učenca, ki je odsoten zaradi sodelovanja na tekmovanjih in dejavnostih, ki jih organizira šola, odjavi šola.

Prevzem obrokov

Prevzem šolskih obrokov beležimo elektronsko (učenec pred prevzemom obroka odčita svoj ključek). Uporaba elektronskega ključa je obvezna za vsak prevzem šolskega obroka. Če učenec ključek izjemoma pozabi doma, si pred obrokom priskrbi potrdilo za prevzem obroka, ki ga dobi v tajništvu ali v knjižnici. Če učenec v tekočem šolskem letu pozabi ali založi ključek že tretjič, mu potrdila ne izdamo več, ampak prevzame v knjižnici nov ključek, ki ga zaračunamo. Izguba ključa je plačljiva.

Cenik obrokov

 • Zajtrk: 0,80 €
 • Malica: 0,80 €
 • Kosilo (od 1. do 5. razreda): 1,70 €
 • Kosilo (od 6. do 9. razreda): 1,95 €
 • Popoldanska malica: 0,30 €

Prehranske omejitve

Starši o posebnih prehranskih potrebah otroka obvestite organizatorja prehrane. Jedilniki se prilagodijo na podlagi mnenja izbranega zdravnika, v okviru zmožnosti in v skladu s pravili naše šole. Učencu se ponudi dietna prehrana od dne, ko predložite veljavno potrdilo o vrsti diete.

Jedilniki

Seznam vsebnosti alergenov v jedeh je na voljo v jedilnici na oglasni deski.

Pridržujemo si pravico do spremembe jedilnika. Pri sestavi jedilnika so upoštevane smernice zdravega prehranjevanja v vzgojno izobraževalnih ustanovah, ki jih je izdelal Zavod RS za šolstvo. Hrana, označena z zvezdico, je ekološko pridelana.

Jedilnik sestavila Sabina Kocijan (organizatorka šolske prehrane) in Marjan Tajhman (glavni kuhar).

Prilagodi izgled strani
Na naši stran uporabljamo piškotke za pravilno delovanje strani in beleženje obiskanosti strani. S strinjanjem nam dovolite uporabo piškotkov.