Projekti

V nadaljevanju si oglejte več o projektih, ki jih izvajamo v vrtcih Pesnica in Pernica.

TRAJNOSTNA MOBILNOST V VRTCIH IN OSNOVNIH ŠOLAH (Ministrstvo za infrastrukturo RS)

S projektom želimo prispevati k spreminjanju potovalnih navad otrok v vrtcih in njihovih bližnjih ter posledično k zmanjševanju motornega prometa v okolici vrtcev. Na ta način želimo prispevati k zmanjšanju okoljskih obremenitev, k spodbujanju gibanja otrok in s tem h krepitvi njihovega zdravja.

Koordinatorica: Alenka Herceg
Sodelujoči: vse strokovne delavke vrtca, starši, lokalna skupnost

TURIZEM IN VRTEC

Z igro do prvih turističnih korakov

V sklopu projekta Turizem in vrtec smo z otroki oddelka Škrati – Ostržki 1 in 2 obiskali Didaktično kmetijo Eder. Spoznavali smo naravne in kulturne znamenitosti kmetije. Ogledali smo si muzej ter druge znamenitosti na kmetiji. Otroci so uživali ob luščenju koruze, fižola…Tisto najslajše pa je bilo priprava in peka flancatov. Bogata kulturna dediščina na kmetiji Eder, topel sprejem in gostoljubnost nam je polepšalo dan in doprineslo bogate izkušnje ter nova spoznanja.

Vesna Marčič

ZGODBOŽERČKI 2018/2019

ZGODBOŽERČKI 2016/2017

ZGODBOŽERČKI 2016/2017

Udeležili smo se zaključne prireditve projekta Zgodbožerčki, v katerem smo tudi aktivno sodelovali skozi vso šolsko leto.

Otroci skupin oblački in sončki, smo se udeležili zaključne prireditve Zgodbožerčkov v Kulturnem domu v Pesnici. Otroci smo uživali v vožnji z avtobusom, čeprav je bila kratka. Tam so nas pričakali trije Zgodbožerčki, ki so nas povabili na razstavo izdelkov, ki smo jih naredili otroci iz vseh vrtcev, ki smo sodelovali v projektu. Nato smo spoznali pisatelja ter dobili priznanja za sodelovanje.

ZGODBOŽERČKI 2015/2016

CILJ PROJEKTA

NAravoslovje, MAtematika, Pismenost, Opolnomočenje, Tehnologija, Interaktivnost

je razviti in preizkusiti pedagoške pristope in strategije, ki bodo tudi z vključevanjem novih tehnologij pripomogle k celostnemu in kontinuiranemu vertikalnemu razvoju naravoslovne, matematične in drugih pismenosti (finančne, digitalne, medijske …) otrok od vrtcev do srednjih šol.

ORGANIZACIJA PROJEKTA

V projektu delujejo strateški tim, razvojni tim in delovni timi, v katerih sodelujejo predstavniki Zavoda RS za šolstvo (ZRSŠ), fakultet, ravnatelji ter strokovni delavci VIZ.

DEJAVNOSTI V PROJEKTU

V projektu bomo analizirali stanje naravoslovne in matematične pismenosti v našem zavodu od vrtca do konca OŠ.

Na osnovi opredeljenih elementov naravoslovne in matematične pismenosti bomo:

  • Razvili in preizkusili didaktične pristope in strategijeza vertikalno in horizontalno udejanjanje teh elementov na vseh ravneh znanja v posameznih starostnih obdobjih.
  • Kritično mišljenjev naravoslovni in matematični pismenosti bomo krepili s poudarkom na argumentiranju.
  • Izboljševali bomo strategije interdisciplinarnega reševanja kompleksnih avtentičnih problemov in učenja z raziskovanjem.
  • Premišljeno bomo vključevali in uporabljali IKTza vzpostavitev prožnih in inovativnih učnih okolij.
  • Poudarjali bomo aktivno vlogo vsakega otroka in sodelovanje po načelih formativnega spremljanja ter izboljševali odnos otrok do naravoslovja in matematike.
  • Vse aktivnosti projekta bodo izhodišče za pripravo priporočil za razvoj naravoslovne in matematične pismenosti v VIZ po vertikali.

 

Projektni tim vrtca Pesnica in Pernica

ERASMUS +: »PROMOTING THE SOCIAL INCLUSION OF OUR DISADVANTAGED STUDENTS, THROUGH THE KNOWLEDGE OF THE RICH EUROPEAN CULTURAL HERITAGES/HISTORY«

Acquaintance / Knowledge of our rich European Cultural Heritage. A means of promoting social inclusion (Spoznavanje/poznavanje naše bogate evropske kulturne dediščine. Sredstvo za spodbujanje socialne vključenosti)

Kontaktna oseba: Jošt Romana

»NOGOMETNI VRTCI« (NOGOMETNA ZVEZA SLOVENIJE)

Namen projekta:

– skozi zabavno igro pozitivno vplivati na otrokovo zorenje, dobro počutje, ter na razvoj njegovih miselnih in motoričnih sposobnosti, – seznaniti otroke z nogometom kot igralno in gibalno aktivnostjo, ki sta osnovna cilja in potrebi za naravni razvoj otroških potencialov.

Nosilci projekta: NZS – trenerji športne vzgoje ob spremstvu strokovnih delavk oddelka

RADI BEREMO 2020/2021

Beremo skupaj:

SODELOVANJE IN POVEZOVANJE Z OKOLIŠKIMI VRTCI 2018/2019

SODELOVANJE IN POVEZOVANJE Z OKOLIŠKIMI VRTCI 2017/2018

V sklopu projekta “Sodelovanje z okoliškimi vrtci” , smo gostili otroke iz vrtca Šentilj. Ob športnih igrah v šolski telovadnici in druženju v vrtcu, smo preživeli lepo skupno dopoldne.

V. Marčič

SODELOVANJE IN POVEZOVANJE Z OKOLIŠKIMI VRTCI 2016/2017

V sklopu projekta Sodelovanje in povezovanje z okoliškimi vrtci, je bil organiziran dogodek, kjer so se družili otroci najstarejših oddelkov sodelujočih vrtcev in si ogledali različne animirane filme v kulturni dvorani Pesnica.

SODELOVANJE IN POVEZOVANJE Z OKOLIŠKIMI VRTCI 2015/2016

SODELOVANJE IN POVEZOVANJE Z OKOLIŠKIMI VRTCI 2014/2015

EKO VRTEC 2020/2021

EKO VRTEC 2018/2019

EKO VRTEC 2017/2018

Zimski eko kotiček.

EKO VRTEC 2016/2017

Jesenski eko kotiček.

EKO VRTEC 2015/2016

Spomladanski eko kotiček – izdelovali smo iz odpadnega materiala in sodelovali na UHU natečaju.

Zimski eko kotiček – v pričakovanju praznikov in zime.

Jesenski eko kotiček – vrtec Pesnica.

EKO VRTEC 2014/2015

EKO VRTEC 2013/2014

EKO VRTEC 2012/2013

EKO VRTEC 2011/2012

EKO VRTEC 2010/2011

EKO VRTEC 2009/2010

Prilagodi izgled strani
Na naši stran uporabljamo piškotke za pravilno delovanje strani in beleženje obiskanosti strani. S strinjanjem nam dovolite uporabo piškotkov.