Aktualne informacije:

Temeljna naloga svetovalne službe je, da se na podlagi svojega specifičnega znanja preko svetovalnega odnosa in na strokovno avtonomen način vključuje v kompleksno reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj vrtca.
Svetovalna služba je strokovni sodelavec v vrtcu. Pomaga in sodeluje v vrtcu z vsemi udeleženci (vodstvo, vzgojiteljice, pomočnice vzgojiteljic, starši in otroci) da bi v vrtcu čimbolj kakovostno uresničevali zastavljene vzgojno-izobraževalne cilje ter ustvarjali pogoje za čim boljši razvoj in napredek vsakega posameznega otroka.

Svetovalna delavka

Sandra Pirtušek

+386 (0)2 654-42-06
 sandra.fus@guest.arnes.si

Uradne ure – vrtca:

Uradne ure v vrtcu Vrtec Telefon
Torek: 08.00-10.00 Pesnica +386 (0)2 654-42-04 vrtec
Četrtek: 08.00-09.00 Pernica +386 (0)2 640 07-91 vrtec

Delo svetovalne delavke je namenjeno vsem otrokom.

Pri svojem delu si prizadeva:
• da bi odrasli otroke bolje razumeli in zaznali njihove potrebe, ter se nanje primerno in usklajeno odzivali.
• da bi starši z vrtcem sodelovali v partnerskem odnosu, načrtovanju ter spremljanju otrokovega razvoja in napredka.

SVETOVALNA DELAVKA NUDI STARŠEM POMOČ IN SVETOVANJE PRI:
– vključitvi in navajanju otroka na življenje v vrtcu,
– prehodu v osnovno šolo,
– vzgoji otrok,
– odpravljanju otrokovih razvojnih, čustvenih in vedenjskih težav ter stisk (težave pri hranjenju, spanju, močenje postelje, blatenje, nemirnost,nočne more in strahovi, samozadovoljevanje, agresivno vedenje,… ),
– reševanju težav, ki jih ima otrok ob kritičnih situacijah v družini ( rojstvo sorojencev, razveza, selitev družine, smrt,…).

Svetovalno delo poteka v dobrobit otroka, po načelih dvosmerne komunikacije, skupnega dogovarjanja, varovanja zaupnosti podatkov.
V kolikor je potrebno, svetovalna delavka v soglasju s starši, pri svojem delu sodeluje tudi z drugimi strokovnimi institucijami.
Za svetovanje in posvetovanje se starši odločijo prostovoljno, lahko se zanj dogovorijo osebno, s pomočjo otrokove vzgojiteljice ali po telefonu.

Sandra Pirtušek

Prilagodi izgled strani
Na naši stran uporabljamo piškotke za pravilno delovanje strani in beleženje obiskanosti strani. S strinjanjem nam dovolite uporabo piškotkov.